Featured
Start Your Day With Energy & Focus

Iaculis occaecati totam dapibus explicabo? Repellat itaque quod, pede autem debitis ad. Anim molestias…

lagana EKSPLOZIVNOST -zakoni prirodne dinamike

U narednim redovima potrudiću se rečima da opišem na jedan veoma jednostavan način mehaniku koju inače koristimo pri našoj školi inteligentnih pokreta. Upravo taj jedan deo učenja kroz pokret najlakše može da se razume kroz opisivanje nekih događaja koje vidimo gotovo tokom svakog dana ali nismo ulazili u neko dublje razmišljanje o tome te tako nismo bili u prilici da napravimo vezu sa načinom na koji se i sami krećemo. Kao što sam već više puta naglasio u prethodnim tekstovima kada nismo sigurni kakav je to prirodni način kretanja po čijim zakonitostima bismo i sami trebali da se krećemo dovoljno je da se osvrnemo oko sebe i svuda možemo da pronađemo nebrojene primere.

Feautured image: @fridooh

Startl i freez refleks

Pa da krenemo iz početka. Ritam pokreta prirode je elastičnost – talasi, grane na vetru, kretanje svih životinja itd. Drugim rečima elastičnost predstavlja beskonačni ritam širenja i skupljnja, harmonija između opuštenosti i tenzije. Jedan od popularnih primera kome se gotovo svi dive jeste tigar sa svojim gracioznim  pokretima, koji kroz elastičnost ispoljava svoju veličanstvenu snagu. Ali sve to što vidimo kod tigra možemo primetiti i u domaćem okruženju posmatrajući njegovog daleko manjeg rođaka, mačku. Zamislite mačku koja se igra ili koja vreba svoj plen, mačka se tada spusti do zemlje i iz te pozicije 0 (potpuna opuštenost)  bez pripreme i nameštanja u jednom deliću sekunde pređe i po nekoliko metara. Dakle nekoliko svojih dužina u manje od sekunde. Kako to može da izvede potrudiću se da objasnim u narednim redovima. Mačka u toj situaciji izdužuje kičmu te tako kroz senzorsko motoričko iskustvo povezuje tj. mobiliše sve udove u celinu i naravno fokusira i usmerava pažnju na „plen“. To senzorsko – motoričko iskustvo budi nervni sistem stvarajući tako refleks pripreme za borbu ili bežanje (startl i freez refleks). Još slikovitiji primer mobilizacije svih udova jeste kada se mačke bore između sebe. Primetićete da tada skroz izdužuju kičmu na gore stvarajući jednu vrstu luka koja za cilj ima munjevitu reakciju za napad ili odbranu kroz mobilisanje svih udova kao celine. Ovo su samo neki od brojnih primera.

Čovek i sfera

U našoj školi inteligentnih pokreta učenje fenomena pokretanja tela u skladu sa prirodnim zakonima nazivamo hunyuanli (sila šest pravaca). Dakle kretanje tela kao lopte. Analogija pokretanja tela kao lopte jeste da kada se pokrene jedan deo lopte ne postoji mogućnost da se nije pokrenula cela lopta, a pritom je centar ostao u svakom momentu nedodirnut u središu lopte. Takođe, kada se lopta naduvava cela se ravnomerno širi od centra ka periferiji, ništa ne kasni. Kako dakle stvoriti uslove da se telo kreće ekonomično a eksplozivno? Pošto većina ljudi telo koristi mehanički ključna reč je kasniti. Loša simetrija i navika linearnog pokretanja tela čine da komunikacija između mozga, nervnog sistema i mišića daje impuls koji ne dolazi istom brzinom u sve delove tela a rezultat je ili da su neki delovi isključeni iz pokreta ili da kasne te se tako stvara tenzija. Dakle linearne funkcije mozga (jedan mišić se skuplja dok se drugi izdužuje) ne dozvoljavaju pokret tela u jedinstvu. Upravo iz tog razloga preporučujem da učenje kreće iz Zhan Zhuang i osnovnih vežbi gde se kroz lagane i fluidne pokrete stvori mogućnost pokretanja tela kao celine (pripremne vežbe, shi li, tai či rotaciona forma stargo drveta – senzorno motoričke vežbe). Time dobijamo centriranje i ukorenjivanje kao osnov. Dobra simetrija zglobova čini da se mišići opuste (ne opiru na gravitaciju i silu Zemlje) i cela struktura (težina) tela potopi u stopala, koren. Relaks kao što sam već ranije napisao nije kolaps već je harmonija između opuštenosti i tenzije. Upravo učenjem pozicija i polaganih pokreta stvaramo ono gore napisano senzorsko – motoričko iskustvo koje čini da se telo kreće ravnomerno kao lopta (najednom u svih 6 pravaca). Na taj način preskačemo mišiće, koji imaju svoje ograničenje kretanja kroz linearnost (ne možemo da ih isključimo iz pokreta ali oni u tom slučaju samo slede pokret)  te aktiviramo skeletno vezivni sistem tela (zglobovi, tetive, fascije) koji nam daje upravo gore navedenu mogućnost eksplozivnog kretanja. Dakle, lagani pokreti koji se uče kroz formu i shi li vežbe nisu krajnje znanje već jedna od stepenica koje se nalaze na početku učenja ali bez koje se ne može dalje.

MG8_0009
@milangordic

Razlika je u tome što se kroz linearne pokrete telo brzo umara i ograničenje mišića dolazi do izražaja, dok se kod slobodnog plivajućeg kretanja telo beskonačno širi i sakuplja. Primer iz sveta koji nas okružuje može biti kengur koji kroz svoju elastičnost u svakom skoku apsorbuje i do 80 energije za naredni skok. Ili opet, navešću primer iz bližeg okruženja. Često imam priliku da posmatram jednog mačka kako se igra, juri, leti, penje se po drveću i onda priđe da se pomazi i ono što je meni upravo fascinantno i gotovo neverovatno jeste to kako se posle toliko jurnjave i skakanja ne zadiše i kako nakon takvog kretanja nema uopšte fizičke tenzije u mišićima. Zamislite suprotno, zamislite da čovek sve to uradi kako bi izgledao pre i posle!?

Šta kaže fizika?

Na primer, šta bismo dobili učenjem inteligentih pokreta? Fizika kaže da silu predstavljaju masa x ubrzanje. Učenjem inteligentnih pokreta prvenstveno blagotvorno utičemo na zdravlje (prevencija, saniranje povreda u sportu, poboljšanje zdravlja i samog kvaliteta život, pozitivan uticcaj na psihu), ali istu osnovu možemo da primenimo i na bilo koju drugu vrstu pokreta, bilo da je reč o sportu, borilačkoj veštini itd. Kada kroz učenje prevaziđemo linearnost pokreta telo se širi i skuplja beskonačno kao sfera. Šta to znači recimo u borilačkim veštinama prilikom udara? Kada smo savladali osnov tj. da osećamo telo ravnomerno kao sferu, dalje učimo kako da se telo kreće kao spirala, koristimo najednom mišiće za sve tri dimenzije pokreta. Odatle, takođe treba razumeti da je udar vibracija, mogućnost prelaska velikog spektra pokreta iz ekstremnog relaksa u ekstremnu brzinu i silu (veća opuštenost, veći je spektar brzine i sile). Dakle, udar u tom slučaju ne bi predstavljao lančani niz koji povezuje zglobove, već bi udar bio vibracija. Lep primer za to, da bismo bolje razumeli razliku, jeste kako kažu osećaj kao da je celo telo pokriveno kapljicama vode a da bi udar trebao da ima takvu vibraciju kako bi se u momentu sve kapljice stresle sa tela. Dakle, ravnomeran pokret tela kao celine, eksplozija. Još jednostavnije rečeno ako neko ima 90kg, a kroz osnovni trening je naučio da poveže masu sa zemljom te tako stvara mogućnost brze rekacije, eksplozivnosti, masa od 90kg kreće se velikom brzinom i manifestuje se kroz udar u malu površinu. Ako je ruka udarna površina to znači da je masa od 90kg izletela kroz udar ruke u malu površinu a velikom brzinom. Kretanje u spirali stvara ogromnu silu, metak, strela itd. Geometrija spirale su linija i krug zajedno. To je takođe deo treninga. Podizanje energije kroz spiralu znači da je telo sposobno za tako nešto. Kada svest kroz stopalo „tapne“ zemlju istog momenta sila zemlje se širi kroz celo telo a ispoljava se recimo kroz ruku. Delovanje energije zemlje nije nikakva misterija već je nešto krajnje prirodno što većina nije u stanju da oseti zbog svog načina života, na primer skočimo sa velike visine i rezultat je da ako su zglobovi kruti u momentu kada se energija zemlje podiže kroz telo ona sve lomi. Čak je sve to od davnina poznato međutim ljudi su skloni zaboravljanju svojih korena kao i svoje neraskidive veze sa zakonima prirodne dinamike. Danas neretko čak i lekari savetuju bosonogo hodanje po elementu zemlje (zemlja, trava, pesak, kamenje). Suprotno tome ako smo spoznali elastičnost (mačka) ona (energija Zemlje) prolazi, rezonira sa zglobovima, i ispoljava se u tački kontakta (vibracija – spektar između relaksa i tenzije). Još jedna korelacija elastičnosti i energije zemlje. Kada pustimo lopticu da padne, njena elastičnost čini da ona malo odskoči. Međutim, ako dodamo silu u taj pokret kada loptica udari u zemlju daleko će više odskočiti.

Opet kažem to je oduvek tako i biće zanavek tako međutim svi glavni tokovi koje ljudi imaju naviku da slede kasne (analogija svega napisanog – nejedinstvo) te tako mogu slobodno da kažem da će ono što jeste tek biti u budućnosti bolje shvaćeno i usvojeno. Toliko za sada, nadam se da ste uživali u ovom tekstu i da sam bio dovoljno jasan i jednostavan kako biste mogli bolje  da razumete mehaniku tela i u dobru gore napisano upotrebite za vaše svakodnevno kretanje.

POKRET KAO PRIRODNI ODGOVOR

Fizički pristup funkcijama mozga i pokretu kao važnom pokazatelju našeg unutrašnjeg stanja.

Tekst objavljen u magazinu Sensa marta 2017. godine

Foto: Milan Gordić

PDF 03_mart

Pokret je prirodni učitelj koji nam može pomoći u svakodnevnom životu više nego što to možemo i sami da očekujemo. Bitno je ne razdvajati i razumeti da svaki pokret ima isti princip kao osnovu. Stabilan nervni sistem predstavlja temelj koji ukazuje na jedinstvo i har­moniju između mozga, osećaja i tela u odnosu na prostor u kojem se nalazimo. Na primer, uslov za neku borilačku veštinu ili sport, jeste brz pokret tela koji je tako koordinisan da troši što manje energije a da bude što efikasniji. Da bi neki pokret bio brz, telo mora da bude slobodno i dobro povezano, što ukazuje na stabilan nervni sistem i dubinsku relaksaciju, gde mišići ostaju elastični i pokretljivi a telo dobija dovolj­nu količinu kiseonika. Učenje slobodnog pokretanja tela kao celine jeste osnov za bilo koju vrstu pokreta ili svakodnevne aktivnosti i slobodno ga možemo nazvati terapeutskim aspek­tom veštine. To znači da mi ne lečimo pokretom, već stvaramo uslove za delovanje prirodne inteligencije na um i telo.

Cela struktura mozga je neraskidivo povezana sa mehanizmom kretanja tela, a mreže neurona jačaju, rastu i šire se zahvaljujući pokretu i učenju

Nauka je dokazala da ljudski mozak ima prirodnu sposobnost da sam proizvodi svoje vlastite lekove za potrebe tela. Takođe, mnoga relevantna istraživanja pokazala su da naš imunološki sistem, koji bi trebalo po svojoj funkciji da nas štiti od bolesti, nije autonoman, kako se smatralo, već da na njegov rad utiču naša psiha i raspoloženje. Optimizam, pozitivne misli i osećaji mogu da zaštite čoveka od mnogih problema. Krajem prošlog veka, naučnici iz Kalifornije po prvi put su otkrili matične ćelije neurona u delu mozga koji se naziva hipokampus, a koje su bile u procesu stvaranja, što dokazuje neurogenezu – sposobnost mozga da stvara nove neurone. Istraživanja su pokazala da se neurogeneza događa i kada vežbamo, stičemo nova iskustva i učimo, kada se dobro osećamo, kada smo iskreni i puni entuzi­jazma, kao i kada imamo osećaj poštovanja i poverenja.

4 low resKretanje je naš prvi i najprirodniji učitelj. Cela struktura mozga je neraskidivo povezana sa mehanizmom kretanja. Naše prvo upoznavanje sa svetom započinjemo pokretom – puzanjem. U prvih godinu ili dve dana života deteta razvija se vestibularni sistem. On je smešten u unutrašnjem uhu i održava statičku i dinamičku ravnotežu tela, kontroliše osećaj kretanja, daje informacije o sili gravitacije, pokretima mišića i položaju tela u prostoru. Cela struktura mozga je neraskidivo povezana sa mehanizmom kretanja tela, a mreže neurona jačaju, rastu i šire se zahvaljujući pokretu i učenju, a ne sedenju ili ležanju. Kada se ne bismo kretali, možda bi nam mozak bio suvišan.

Pravilan prirodni pokret znači pulsaciju – slobodno širenje i skupljanje uma i tela u kretanju. Neophodan uslov za kvali­tetan pokret koji ima pozitivan uticaj po zdravlje čoveka jeste prisutnost. Jednostavnije rečeno, kada je tiho u glavi, a mir u srcu, dajemo pokretu život, to je prisutnost. To nije me­ditacija, koncentracija ili već nešto treće, već umetnost ujedinjenja uma i tela kroz oslobođeni osećaj. Kada ose­ćamo to što radimo kroz neku od vežbi, mi smo prisutni, um i telo su ukorenjeni u sadašnji trenutak. Na primer, četiri osnov­na kvaliteta kojima dajemo život pokretu su:

 

 1. Opuštenost Razumevanje ovog kvaliteta dovodi do toga da vremenom stres i tenzija sve više u slojevima spadaju a dolazi do dubinske relaksacije uma i tela. U početku su to obično neprimetne nijanse koje se osećaju samo u toku vežbanja, dok se vremenom primećuje sve veća razlika i osećaj je sve snažniji i u svakodnevnom životu.
 2. Polaganost Zbog nedostatka osećaja, polaga­nost početnik održava upotrebom mišića. Nakon nekog vremena, kroz razvijanje osećaja mišići se opuštaju, a strukturu tela u pokretu podržava skeletni sistem sa vezivnim tkivima. Mi­šići samo prirodno prate pokret ali su opušteni i ne umaraju se.
 3. Kontinuitet U početku linearne funkcije mozga stvaraju linearni pokret mišića. To ukazuje na mehaničku upotrebu tela bez osećaja. Znači da na kraju svakog pokre­ta mora postojati jedan vremenski interval zaustavljanja koji mozak automatski koristi da bi pokret s jedne grupe mišića preneo na drugu grupu. Kada postignemo kontinuitet, stvara­mo beskonačan pokret koji stvara puno aktivnosti za mozak i nervni sistem.
 4. Koordinacija pokreta i disanja Brzina kojom dišemo je ujedno i brzina kojom se krećemo. Ne vezujemo se mislima za disanje, već dišemo prirodno ‒ samo osvestimo i umirimo dah. Na primer, kod udisaja dišemo tako lagano kao da hoćemo da pomirišemo neki lepi cvet, dok kod izdisaja osećamo kao da imamo perce pod nozdrvama koje ne bi smelo da se pomeri našim izdisajem. U pravilnom disanju već imamo prirodnu opuštenost, polaganost i kontinuitet.

 

Uz pravilno shvatanje gore napisanog i svakodnevno vež­banje, mi se učimo ljubavi i odgovornosti prema sebi, a tako i prema ljudima oko sebe. Učenjem veštine razvijamo vrline i menjamo slabosti u silu, nejedinstvo u jedinstvo, haos i nered u savršeni red, te na taj način rešavamo večiti konflikt između uma, tela, osećaja i emocija. Za sve one koji imaju možda neki problem sa zdravljem isti je put. Nije dovoljno samo ponavljati neki pokret; taj pokret mora da ima život. Motiv mora da bude jasan da bi i transformacija bila očigledna. Bitno je razvijanje unutrašnjeg znanja. Poznavanjem osnovnih principa pokreta, vežbe mogu da se prilagode i stanju osobe koja ih praktikuje, što znači da mogu da se rade ležeći, sedeći ili stojeći. Na pri­mer, opuštenim pokretanjem mi stvaramo mikro-pulsacije u mišićima, što za rezultat ima poboljšanje i jačanje cirkulacije krvi i vitalne životne sile u telu, vraća se simetrija u zglobove, te se tako mišići polako opuštaju i vraćaju na prirodnu dužinu što je osnova za slobodno pokretanje tela. Opušta se dijafragma, što ima direktni uticaj na funkcije mozga i na disanje; poboljša­va se metabolizam, osećaj i kontinuitet čine ove jednostavne vežbe visokokvalitetnim za funkcije nervnog sistema. Harmo­nizuju rad simpatičkog i parasimpatičkog nervnog sistema. Pravilan pokret ne troši, već energetizuje i osvežava telo.

PUT KA ZNANJU

Istina je da su danas mnoge stvari dostupnije za učenje zahvaljujući prethodnim generacijama koje su se potrudile da utkaju rezonancu znanja u Prostor kao zapis za buduća pokolenja.

Tekst objavljen u magazinu Sensa novembra 2017. godine

NEKADA I SADA

Mnoge stvari koje su važile do pre samo stotinu godina unazad, više ne važe. Vreme u kojem živimo u mnogome se promenilo, pa čak i u odnosu na neki period od deset godina koji je iza nas. Kako su se energije vazduha, vode, hrane i zemlje proemnile, tako se isto proemnio i način govora i izražavanja. Samim tim su i načini učenja i podučavanja doživeli transformaciju, ali su uslovi za sticanje istinskog znanja koje ne podleže zakonima nekog određenog vremena ostali isti. Da bi nešto naučio, moraš nešto i da daš. U zavisnosti od toga koliko ti je sveto to što radiš, pa čak i u momentima na početku tvoga puta kada i nisi baš do kraja siguran šta je to što tražiš i kuda si krenuo, a već te tada samo srce vuče i usmerava, spreman si da uložiš mnogo vremena i preman si na mnoga odricanja prema stvarima u životu koje mnogim ljudima pričinjavaju neko zadovoljstvo, pa čak i toliko veliko da prema njima usmeravaju svoje živote.

Početak učenja u mnogim školama borilačkih veština i duhovnih praksi ogledao se u oslobađanju od ega

Mislim da je sada, po prvi put u dugoj istoriji, došlo vreme da se učenje prilagođava prema onome koji je doša da uči. Zbog velike potražnje razvila se i velika ponuda, gde učenik postaje zvezda i hrani se svim onim informacijama koje želi da čuje, a za koje nije spreman, i kroz koje stvara pogrešnu sliku o sebi. Umesto da se oslobađa ega kako bi stvorio podlogu za istinsko znanje, učeniku se hrani ego o njegovoj veličini i ulozi koju mora da odigra kao predodređeni spasilac ovoga sveta, te tako danas, više nego ikada, imamo duhovnih vođa, trenera, iscelitelja itd. Kome je onda stalo da hoda stazom učenika?

DATI SEBE ZA ZNANJE

Većina osoba koje se bave nekim praksama danas nemaju ni približnu sliku kako je to što uče izgledalo nekada. U ne tako davnoj prošlosti, čak i ako si učio za neki zanat, morao si da prođeš staž šegrta, pa onda i kalfe da bi postao majstor. A to je obično trajalo godinama. Na primer, u mnogim školama borilačkih veština pre druge polovine prošlog veka, dok još nisu postojali pojasevi i razni sertifikati, nije mogao svako da dođe i uči. Da bi došao da učiš veštinu, kod nekog majstora za tebe je morao da garantuje neko ko već vežba. U slučaju da taj koji je došao ne poštuje kodeks ponašanja škole, biva izbačen zajedno sa onim ko je garantovao za njega. Čak i nakon toga, kada je počelo rangiranje po pojasevima da bi, recimo zaslužio mogućnost da polažeš za crni pojas 5. DAN u Uechi ryu karate školi, morao si da imaš 19 godina redovnog vežbanja iza sebe.

MG8_9867
Foto: Milan Gordić

Početak učenja u mnogim školama borilačkih veština i duhovnih praksi ogledao se u oslobađanju od ega i pokazivanju istrajsnosti učenika kako bi se procenilo da li je on spreman da uči i suoči se sa sopstvenim slabostima. Kasnije, mnoge velike duše koje su spoznale deo znanja kada su se našle u takvoj situaciji, bez kompromisa, bile su spremne da polože svoje živote u ime istine i znanja. Kakvo je to znanje i koliko vredi takvo znanje kada su tako velike duše bez oklevanja bile spremne da polože život za istinu? Istina ne može da se meri ni jednim blagom ovoga sveta. Znanje je samo po sebi zaštićeno i pravila su veoma jednostavna. Svako ko podučava može da poduči samo onoliko koliko u tom trenutku zna i svako ko uči može da primi znanja samo onoliko koliko je to sposoban u tom trenutku. Mnogi koji misle da su nešto trude se da pokažu nešto što nisu, trude se da budu prvaci u tome šta rade, a to je ogroman teret koji zahteva mnogo snage da bi se ta slika održala dok je s druge strane, znanje prirodno i nenametljivo, ne opterećuje onoga koji zna. Beskorisno je čoveku ega, ograničenom svojim linearnim umom, ukazivati na neprocenljivu vrednost nečega što ne može da razume. Takav čovek može da prođe i pored najveće duše na ovome svetu a da je ne prepozna, iako možda negde u njemu tinja želja za učenjem, pošto nemaju istu rezonancu koja stvara privlačenje.

GODINE JEDNOG POKRETA

Pošto svi već znaju kako se uči danas, naveđću nekoliko primera kako se učilo nekada. U svim kulturama i na svim meridijanima sveta učilo se na gotovo isti način. Učenici su bili izlagani raznim testovima vere i istrajnosti što u toku svojih praksi, što i u toku svakodnevnih aktivnosti. Kanbun Uechi, začetnik Uechi karate škole, primljen je za učenika veštine u čijoj tradiciji je bilo nezamislivo da se obučava neko ko nije Kinez, što je bio postupak bez presedana. Način na koji je bio podučavan razlikovao se u odnosu na druge učenike. Kanbunu je bio pokazan samo jedan pokret koji je satima ponavljao licem okrenutim prema zidu. Svaki pokret Sanchin forme uvežbavao je tako po nekoliko meseci. Nekoliko pokreta Sanchin forme naučio je tek za godinu dana, a onda je celu formu uvežbavao još dve godine. Tek nakon tog perioda, pošto su strpljenje i karakter bili oprobani, dobio je uputstva za dalje učenje. U Yi Quan tradiciji veštine, kod osnivača Wang Xiangzhaia, prvih nekoliko godina učenja provodilo se u Zhan Zhuang pozicijama, u kojima se stajalo po nekoliko sati u toku svakoga dana. Inače, za one koji nisu upućeni u ovaj sistem vežbi to je jako teško, zahteva veliku mentalnu i fizičku izdržljivost. Tek nakon toga, kada učenik shvati učenje kroz pozicije, započinjalo se sa učenjem pokreta. Svaki pokret se učio dok se ne nauči i tek onda se pokazivao sledeći. Nikada se nije, čak ni kroz priču, spominjalo šta ide dalje sve dok učenik do toga ne dođe sam, da kroz svoju ličnu praksu stvori mogućnost da može da razume to što mu se pokazuje. U mnogim duhovnim praksama kada učenik dostigne neki nivo neretko ga učitelj stavlja u krajnje neprijatne situacije da vidi hoće li ego da izleti negde iz dubine na površinu. Sve tako dok se učenik ne oslobodi svog linearnog uma. Mnoge su tako učitelji na jedan grub način spuštali nazad na zemlju. Dešavalo se čak i da ego prevlada, pa da učenik posle blati svuda onoga koji ga je učio istini, ali to su samo nijanse života u suprotnosti kojih je oduvek bilo i uvek će ih biti. Svrha je učiti, a ne osuđivati.

To su samo neki od mnogobrojnih primera izvanrednih ljudi koji su svoje živote posvetili učenju i služenju drugim ljudima. Satima svakoga dana, decenijama tokom celog života, posvećeno, po svim vremenskim uslovima i pod svim okolnostima su učili i nesebično delili svoje znanje. Danas će samo retki na taj način da uče, ali bi životi tih ljudi koji su održavali istinu i znanje u vremenu trebalo da budu ideali svima koji hodaju nekom od staza, a žele da budu deo istine i da doprinesu Svetlosti. Verujte, istina je u svakome od vas. Ne dozvolite da vas lična ambicija odvede pogrešnim putem jureći za mrvicama istine. U mrvicama takođe postoji istina, ali samo u tragovima. Šarene i lepe stvari lako zavedu i skrenu sa puta u neko od bezbrojnih pristaništa. Kada stojiš ti se ne krećeš, a kada se ne krećeš ti ne učiš. A reka i dalje teče, večno prihvata one hrabre koji veruju i koji su spremni da se prepuste i vrate bezbedno kući, verujući Onome koji ih je doveo i u čije ime su došli ovde.

HOD PO OBLACIMA

„Ljudi su skloni razmišljanju da je hodanje po vodi ili leb­denje u vazduhu – čudo. Ali, ja mislim da pravo čudo ne predstavljaju ni hodanje po vodi, ni lebdenje u vazduhu, već hodanje po zemlji. Svaki dan uključeni smo u mnoštvo čuda, koja čak nismo u stanju ni da prepoznamo. To su, na primer: plavo nebo, beli oblaci, zeleno lišće, radoznale oči deteta… Sve su to prava čuda.“

Thich NhatHanh

Tekst objavljen u magazinu Sensa januara 2017. godine

Foto: Dario Marić                  Feautured image: Milan Gordić

PDF Hod po oblacima

Živimo u veoma zanimljivom vremenu kao svedoci „civilizacije“ koja je u svom vrhuncu, gde se nauka i tehnologija gotovo svakodnevno razvijaju kako bi čoveku olakšale i, s druge strane, ulepšale život, ali da li je uistinu baš tako? Znači li to da je ubrzani način komunikacije doprineo većem razumevanju i poboljšanju međuljudskih odnosa? Da li je tehnologija doprinela tome da služi čoveku i olakša mu posao ili, nasuprot tome, da radi još više? Sve više odsutni, u mislima zaokupljenim pro­blemima koji ih tište, ljudi uvučeni u mnoštvo pitanja na koja ne mogu da daju odgovor rešenja traže u pogrešnim željama i ambicijama, vođeni nametnutim im strahovima, bivajući tako stalno okrenuti ka spolja u stalnom raskora­ku između želja i mogućnosti. Problemi po svojoj prirodi mogu da se skrivaju iza mnogih lica i da nose razna imena, ali je koren svih problema uvek kombinacija blokade srča­ne čakre (emocije) i linearnih funkcija mozga (svesnost).

Emocije moduliraju i narušavaju funkcije mozga na veo­ma dubok način. Kod blokade srčane čakre nastaju nega­tivni obrasci osećanja kao što su: bes, ljutnja, agresivnost, nekontrolisanje ponašanja, loša komunikacija sa drugim ljudima…

Funkcije mozga Ako ste hronično iscrpljeni ili bolesni, iz nepoznatog razloga se ne možete oporaviti – funkcije mozga su linearne, a energije u telu takođe teku linearno. Kada či (vitalna životna sila) u svom kruženju ne može pre­ći na drugu stranu, ona se dramatično usporava, što dalje uzrokuje da se prirodna regeneracija i samoisceljenje, kao i sve druge funkcije tela, svode na minimalni rad.

Oslobađanje od „ja“ koje sve doživljava lično, izgleda kao buđenje iz sna, gde postepenim otvaranjem očiju san bledi i gde se probuđeno ja prepoznaje kao deo celine, kao mi

Transformacija uma, osećaja i tela predstavlja stvaranje novog identiteta, gde se stari linearni obrasci ispoljavanja emocija zamenjuju novim, čineći da dve hemisfere mozga međusobno komuniciraju, te tako čoveku otvaraju pristup sveukupnoj inteligenciji i sposobnostima mozga. Kada je srce mirno, Nebo i Zemlja su u jedinstvu, a či i krv su silni i teku slobodno kroz telo.

© Dario Marić - dariomaric.tumblr.com
© Dario Marić – dariomaric.tumblr.com

Sama reč – problem – ukazuje na nešto što je veoma lično i obično nam se čini strašnim to što trenutno emo­tivno doživljavamo, dok se intelekt grčevito bori da nađe spas i tako nas oslobodi patnje. Kada „ja“ nešto uvidi kao problem, moja podsvest se automatski hvata u koštac sa opasnošću koja mi preti i započinje borbu. Kada moje „ja“ uperi prst u nešto i sprema se na borbu, trebalo bi imati u vidu da će se to nešto zasigurno braniti, tako da ostaje otvoreno pitanje: ko bi tu izašao kao pobednik i koliko ta­kvih bitki pojedinac može da iznese? Nasuprot tome, ako bih promenio ugao posmatranja i prihvatio to što mi se de­šava, učinio bih prvi korak ka razumevanju svoje prave pri­rode. Oslobađanje od „ja“ koje sve doživljava lično, izgleda kao buđenje iz sna, gde postepenim otvaranjem očiju san bledi i gde se probuđeno ja prepoznaje kao deo celine, kao mi. Prihvatanje bi vodilo do jednakosti između ja i mi.

Motiv: Ako bih želeo nešto da promenim u svom živo­tu, prvi korak bi trebalo da bude jasan i ispravan motiv. Iskrenost, ljubav i poštovanje čine svaku prepreku premo­stivom, ma šta da je u pitanju. Pomiri se sa sobom, oprosti i ne zameraj drugima, budi ni za, ni protiv, prihvati sebe i stvari koje ti se događaju upravo onakvima kakve jesu. Sada u miru stani na noge, prvi koraci mogu biti teški, ali ne zaboravi da nikada nisi sam. Ti si kap svetlosti u beskonačnom okeanu i zato znaj da te neko uvek čuva. Da ne bih mnogo skretao i da bih lakše ustajao nakon pada, moram da imam sve­tlu tačku na stazi po kojoj hodam: ka njoj idem korak po korak. U početku, ta tačka je tako daleko i gotovo jedva da se nazire, ali ako hrabro koračam, svakim danom ona je sve bliža i vidi se sve jasnije, dok svetlost sve jače sija i zagreva mi srce. Motiv mi je kao kompas koji me održava na tom putovanju. Tako i vi, budite kao samuraji i znajte da bitku možete ili dobiti ili izgubiti, ali način na koji to činite određuje vašu veličinu. To znači da i kada sam umo­ran, i kada mi je teško, i kada sam bolestan, ustajem, živim, dišem i odlazim na spavanje sa veštinom u srcu. Iskren motiv vodi me ka svetlosti i kada mi je jako teško, čak i onda kada od tereta padnem, i kada je svuda oko mene mrak, uvek. Znam da neka velika duša u ovom trenutku pazi na mene. Zahvalan sam na tome, pa se tako svojim skromnim znanjem trudim da i ja pomognem drugima. Učim iz ljubavi kako bih davao, a ne zato što to moram da činim, što je stvar isključivo ličnog izbora. Bez mene bi ovaj svet nesmetano nastavio da funkcioniše: nisam ja našao znanje, već sam u službi znanja prema svojim trenutnim mogućnostima. Znajte da ste uvek zaštićeni i da nikada nećete dobiti više iskustva od onoga što trenutno možete da iznesete. Lično, osećam duboko poštovanje prema po­svećenosti velikih duša koje su prenosile istinsko znanje kroz vekove i održale ga sve do današnjih dana.

Unutrašnje znanje – ukorenjivanje – uzemljenje jeste emocionalno centriranje, koje aktivira spirit i osu. Centriranje i rotacija daju pristup energiji srca. Dimenzija centriranja je most između srednjeg emocionalnog moz­ga (preživljavanje) i cerebralnog korteksa (racio). Centrira­nje pomaže oslobađanju negativnih reakcija. Uzemljenje aktivira mišiće koji povezuju sve tri dimenzije kretanja. Uko­renjivanje, ujedno, jeste i centriranje znanja.

SPONTANI KRUG 3 QIGONG VEŽBE

U daljem tekstu biće opisane tri jednostavne qigong vežbe koje praktikujemo u okviru veštine Spontanog kruga. Vežbe su namenjene svima, kako našim vežbačima tako i nekome ko do sada nije imao prilike da se sretne sa ovom vrstom vežbi. Ideja je da sa video snimka koji se nalazi na jutjubu se može direktno vežbati u realnom vremenu.

Link sa vežbama na jutjubu:

Važno:

 • Vežbe nemaju kontraindikacije ukoliko se izvode pravilno ali ako se desi da se iz bilo kog razloga osećate nesigurnim konsultujte prvo svog lekara.
 • Pauza od 10 sekundi služi kao prelaz gde se pripremamo za sledeću vežbu. Postavimo početnu poziciju i kroz jedan ciklus udisaja i izdisaja opustimo telo a svesnost spustimo u stopala, koren.
 • Slušajte svoje telo! Ne forsirajte istezanje i nelagodne pozicije tela tokom pokreta. Pokreti moraju biti lagani, fluidni praćeni osećajem udobnosti.
 • Ukoliko ne možete da održite ritam disanja i pokreta zajedno, ne forsirajte. Dišite za početak prirodno ali budite svesni daha.
 • Vežbe ukupno traju desetak minuta. Svaka vežba se radi u 8 ponavljanja minimum. Treća vežba se broji kao četiri levo četiri desno ponavljanja.
 • Minimalni broj ponavljanja služi razvijanju svakodnevne discipline. To znači jačanju volje i discipline, poverenja u sebe, jačanju sile odluke i želje za pozitivnim promenama. Jačanju sile u čoveku.
 • Preporuka je raditi ove vežbe u provetrenoj prostoriji.

SPECIFIČNO DISANJE YANG SHEN

Specifičan ritam disanja 2-1 dovodi više kiseonika u telo i do mozga. Aktivira funkcije bubrega i adrenalnih žlezda, poboljšava cirkulaciju vitalne životne energije Qi i krvi do mozga, utiče na imunitet. Pomaže kod slabosti i kolapsa vitalnosti.

 • Istegnuti ruke unazad „Lastavica“ – privući qi univerzuma. Podeignemo se na prste. Zatim postavimo en. tačke hoku na shensu.
 • Pozicija dlanova kao da držimo dve lopte od papira privlači energiju.
 • Desna noga vrhovima prstiju dotakne podlogu potom iskračimo za jedan korak na petu. Težina tela je na levoj nozi.
 • Dok je desna noga na peti povijamo se iz struka ka napred uz jedan kratak udisaj na nos, prenosimo težinu na desnu nogu uz još jedan kratak udisaj na nos.
 • Dok je težina na desnoj nozi, leva vrhovima prstiju dodiruje podlogu, a telo se ispravlja i okreće spiralno ulevo uz jedan duži izdisaj takođe na nos.
 • Pred kraj izdisaja vraćamo se težinom na levu nogu i ponavljamo sve 8x.
 • Dišemo tako da sami sebe čujemo šii šii huuuuu (udisaj-udisaj-izdisaj)
 • Nakon toga u paralelnom stavu širine ramena uradimo tri puta kai-he (otvaranje-zatvaranje). Prsti su usmereni ka zemlji a dlanovi su okrenuti ka spolja. U mirovanju udahnemo pa polako uz izdisaj širimo dlanove dok se pozicija blago spušta na dole. Uz udisaj okrenemo dlan prema dlanu dok poziciju podižemo na gore. Vežba se ponavlja isključivo 3x.
 • Zatim vežbu ponovimo samo što sada leva noga prstima dodiruje podlogu pa iskoračuje na petu… Sve gore napisano ponovimo i sa levom nogom u iskoraku.
 • Opet nakon 8 ponavljanja uradimo 3x kai-he
 • Kai – he (otvaranje – zatvaranje). Kod otvaranja istrošena i patogena energija izlaze iz tela napolje, dok kod zatvaranja u telo ulazi čista energija.

DETOKSIKACIJA

Vežba koja pomaže detoksikaciju, čišćenje mutnog qi-a.

 • Stanemo u paralelni stav za širinu ramena. Blago raširimo prste a dlanovi gledaju na gore. Uz udisaj polako poziciju podižemo na gore dok dlanovima sakupljamo energiju.
 • Nakon što dlanovi dođu do iznad sredine glave en. tačke baihui počinje izdisaj, a dlanove okrećemo ka telu. Kao da nešto skidamo, čistimo.
 • Potom kada prsti dođu do iznad kolena zadržimo poziciju dokle god traje izdisaj. Prsti su blago rašireni i usmereni ka zemlji. Dozvolimo gravitaciji da povuče to što smo očistili u zemlju. U toj poziciji kičma je opuštena, ramena i vrat takođe kao da su okačeni i vise. Nema tenzije.
 • Nakon toga nastavljamo sledeći ciklus. Podižemo poziciju, dlanovi su okrenuti na gore i ponavljamo sve već gore opisano.
 • Nakon 8 ponavljanja uradimo stabilizaciju energije 3x.
 • Ostanemo u istoj poziciji, dlanovi su ispred centra tela okrenuti ka napred.
 • Uz udisaj podižemo dlanove do čela odakle kreće izdisaj na usta uz dugačko haaaa, a dlanove okrećemo prema podlozi i spuštamo ih tako do malo ispod pupka. Zadržimo dlanove u toj poziciji dokle god traje izdisaj. Prsti su okrenuti ka napred. Nakon toga još dva puta ponovimo ciklus.
 • Shou Gong – stabilizacija energije. Veština shou gong povezuje tri Dan polja eliksira. Gornji Dan – svesnost, srednji Dan – emocije, osećanja, raspoloženje, donji Dan – energetska baterija, akumulator tela (centar kosmičke oscilacije).

HOLLY WHEEL

Vežba koja pokreće sve zglobove tela stvarajući tako spiralnu rotacionu energiju.

 • Stopala su paralelna u širini ramena. Desna dlan je ispred tela, okrenut na gore, u visini malo ispod pupka.
 • Levi dlan je postavljen na leđa negde u visini bubrega. Prsti kao da drže loptu od papira. Ta pozicija privlači energiju.
 • Započinjemo rotaciju na levo gde pred kraj podižemo dlan desne ruke u visinu očiju. Odatle nastavljamo rotaciju na suprotnu stranu gledajući kroz centar dlana. Pre kraj pokreta ispružamo ruku do kraja tako što imamo osećaj kao da dlanom pritiskamo zid iza nas. Sve bi to trebalo da bude udisaj.
 • Potom opuštamo zglobove ruke, dok pokret tela lagano povlači desnu ruku na dole. Lagano kao da tone u vodu.
 • Celu poziciju savijamo na dole, mogu i kolena malo da se saviju. Sve je to izdisaj.
 • Srednjim prstom desne ruke dodirujemo nožni palac odakle nastavljamo da podižemo poziciju a dlan desne ruke je okrenut ka telu i ide uz unutrašnju stranu butine, podižemo do kraja na gore gde dlan pritiska kao da nešto podupiremo između stopala i dlana. To bi bio udisaj.
 • Nakon toga dolazi do promene. Desna ruka polako prelazi na mesto leve i obrnuto. Sada je leva ruka ispod pupka sa dlanom okrenutim na gore, dok je desna ruka na leđima negde u visini bubrega kao da prstima držimo loptu od papira.
 • Ponavljamo ceo ciklus na drugu stranu.

Da neki od vas ne gube nadu ako samo jednim pogledom zaključe da su vežbe složene i da ih neće moći naučiti. Računajte sa time da smo svi morali da počnemo od istog ali da smo ipak uspeli da ih zapamtimo i vremenom usavršavamo kroz svakodnevno vežbanje.

Želim vam uspešno vežbanje i pre svega da vam ove vežbe koriste u dobru.

ČOVEK I UNIVERZUM

Ako su tekstovi koje ste pročitali u pret­hodnim brojevima dodirnuli vaše srce, seme znanja je već našlo svoj put gde će da pusti korenje i nastavi da se širi u svim pravcima. To je tek početak.

Tekst objavljen u magazinu Sensa maja 2017. godine

Foto: Dario Marić                 Feautured photo: pxhere.com

Čovek i Univerzum pdf

Predstoji težak put gde će još mnogo puta lju­bav, vera, poštovanje i iskrenost biti iskušani pre nego što iz semena poraste snažno sta­blo koje se ne povija ni pod kakvim pritiskom. Dok se ne razvije, na vama je da ga negujete, zalivate i čuvate, uvek i od svega. Upamtite, iz jedne semenke raste jedno stablo, ali sa mnogo plodova. Budite strpljivi i istrajni, kada dođe vreme za to bićete nagrađeni više­struko, mnogo više nego što biste mogli i sami da oče­kujete. To je prirodni zakon, ono što poseješ to ćeš i da žanješ. Zato pazite kakvo seme sejete.

Ovde smo, svako od nas, da bismo se razvijali i učili kroz vrline, u ime onoga koji nas je poslao. Učiti o jedinstvu u potpunoj razdvojenosti, spoznati znanje koje nije ni za ni protiv, a u svetu grubog neznanja čiji su tvorci ljudi ograničeni svojim linearnim ego umom, uopšte nije lako ali zato vredi svakog uloženog trenutka. Veština se na­lazi u osećaju i razumevanju. Potrudite se koliko god to bude bilo potrebno i ispunite svoju svrhu. Svako od nas u sebi nosi nebesku iskru. Ljubav čini harmoniju izme­đu dve suprotnosti, toliko jaku pokretačku silu da stvara sam život. Da bismo učili u svetu suprotnosti, neopho­dan nam je oblik tako da priču započinjemo ženskim principom, elementom vode koji se nalazi u majčinom stomaku. Nakon formiranja oblika prvi samostalni kon­takt sa našom lepom planetom Zemljom jeste udisanje kiseonika, nebeski element. Kombinovanjem nebeskih i zemaljskih elemenata unutar čoveka nastaje reka živo­ta – krvotok. U tradicionalnoj medicini cirkulacija krvi i cirkulacija vitalne životne sile usko su povezani.

Ljubav čini harmoniju između dve suprotnosti, toliko jaku pokretačku silu da stvara sam život.

Vitalna životna sila je energija čija priroda na Zemlji je elektromagnetna. Kroz dugu istoriju ljudskog roda mno­ge stare i napredne civilizacije poznavale su njeno posto­janje i učinak, ali pod različitim imenima. Hrist ju je zvao svetlost, Hipokrat ju je nazivao prirodnom životnom si­lom, Paracelzijus ju je nazivao munia, Wilhem Reich ju je nazivao orgon, u Kini je zovu či, a u Japanu ki…. Vitalna energija je samo jedna – ne postoji dobra i loša energija već samo njena disharmonija usled lošeg načina života i pogrešnih navika. Jedna energija ima mogućnost mno­gih rezonanci svog ispoljavanja kroz promenu polarno­sti. Na Zemlji postoje severni i južni pol (minus – i plus + polarnost). Kao i Zemlja, tako i ljudsko telo ima polar­nost, pa vrh glave predstavlja + pol (energiju neba), dok stopala predstavljaju – pol (energiju zemlje); desna stra­na tela ima + pol, dok leva ima – pol; sredina, centar tela ima 0 pol ili neutralnu polarizaciju, mesto gde se stvara harmonija dualne energije. U ljudskom telu postoje dva energetska sistema, koja su ljudima poznata više stotina godina. Mnoge generacije istraživača, lekara, monaha, učitelja terapeutskih i borilačkih veština pronašli su u ljudskom telu dva osnovna energetska sistema koji se sastoje od energetskih tačaka, centara i puteva vitalne energije. U Indiji su odavno pronađeni energetski rota­cioni centri koji se nazivaju čakre. U Kini je pre više hilja­da godina pronađen energetski sistem tačaka i puteva energije koji su nazvali akupunktura. Takođe im je bilo poznato da postoji Tien Chi (Nebeski či), Di Chi (Zemalj­ski či) i Chong Chi (či između Neba i Zemlje ili či Čove­ka

© Dario Marić - dariomaric.tumblr.com
© Dario Marić – dariomaric.tumblr.com

Kada se kroz pravilno vežbanje či Neba, či Zemlje i či Čoveka spoje u harmoniji, nastaje Jedan či – svetlost, a čovek spoznaje i razume konekciju i komunikaciju sa Izvornim poljem. Kada se kroz vežbanje specifičnih opu­štenih spiralnih pokreta osete i aktiviraju akupunkturne tačke yongquan na stopalima, huiyin (dno kičme) i baihui (vrh glave), dolazi do aktiviranja centralne ose, aktiviraju se tri Dan polja eliksira, aktivira se mikrokosmička orbita (centralni prednji i leđni meridijani).

Takođe, mišići ljudskog tela su povezani sa energetskim akupunkturnim meridijanima, a preko njih i sa organima u telu, stvarajući tako energetsku vezu mišić – meridijan – organ. Kada pri pokretanju tela pokrećemo određene mišiće, moguće je uticati na funkcije organa, koji je pre­ko energetskog meridijana povezan sa mišićem koji se pokreće. Konekcija mišića u pokretu i njihova veza kao i uticaj na organe tela su:

SRCE – podlopatični mišić; SLEZINA – najširi leđni mišić, srednji i donji trapezasti mišić, dugački suprotstavljač palca, triceps; ŽELUDAC – veliki lepezasti ključnjačni mišić, mišići vrata, unutrašnji mišić podlaktice; TANKO CREVO – kvadriceps, trbušni mišići; BUBREZI – slabinski mišić, tra­pezasti mišić, bedreni mišić; BEŠIKA – mišić lista, sakros­pinalni mišić, golenjačni mišić; JETRA – veliki lepezasti grudni mišić, rombasti mišić; ŽUČ – prednji rameni mišić, zakolenski mišić; PLUĆA – prednji zupčasti mišić, kljunsko ramenjačni mišić, rameni mišić, dijafragma; DEBELO CREVO – zatezač butne fascije, natkolenski mišić (zadnja butna loža), četvrtasti slabinski mišić; FUNKCIJE SRCE – EMOCIJE I REPRODUKTIVNI ORGANI – srednji sedalni mišić, mišić primi­cač, piriformni mišić, veliki sedalni mišić, slabinski mišić.

U svoj različitosti, ono što nas sve spaja jeste isti izvor. Tek kasnije, u toku života, dele nas razmišljanja nastala kao posledice životnih iskustava. Opet, dve suprotnosti u ljubavi stvaraju harmoniju i daju novi život. Velika je odgovornost dovesti novu dušu u ovaj naš svet, ali opet neko nas sve voli i u svakom trenutku pazi na nas.

Buđenje unutrašnjeg ZNANJA

Rad na sebi je aktiviranje prirodne inteligencije koja nema veze sa informacionim znanjem koje se uči u školi, sa godinama u kojima se sada nalazite, sa time da li ste muško ili žensko, ili s tim imate li manjih ili većih problema… Ona je uvek tu, čeka da stvorimo uslove i da je našim načinom života probudimo. Ako ste uistinu doneli odluku da zakoračite na stazu veštine, zapamtite da se sve što vam treba već nalazi u vama.

Tekst objavljen u magazinu Sensa februara 2017. godine

Foto: Dario Marić

Budjenje unutrasnjeg znanja    (pdf)

Bilo da je reč o nekom pro­blemu sa zdravljem ili jed­nostavnoj želji da naučite veštinu, trebalo bi da bu­dete kao beli list papira po kojem tek treba da se piše. Ukoliko uistinu želi­te da probudite prirodnu inteligenci­ju, trebalo bi da se od samog početka učenja postavite kao pravi učenik, iskreno i bez ličnih ambicija i moti­va, ma koji da je razlog iz kog zapo­činjete vaš put po stazi veštine. Ako imate čvrst i iskren motiv i ako imate sreće da vas put navede na pravu ve­štinu i onoga koji je u mogućnosti da je prenosi u njenom čistom obliku, dalji proces učenja zavisi jedino od vas i toga koliko ste kadri da primite znanja. Učitelj je već prošao stazom kojom učenik tek treba da hoda – imajte na umu da nije suprotno. Pra­vi učitelj vam daje mogućnost izbora, a ne nameće svoje mišljenje.

Ako učenik iz neznanja krene da komentariše znanje, to ga gotovo uvek odvede u pogrešnom pravcu, a pritom će za to kriviti svog učitelja. Znanje i neznanje ne mogu da se me­šaju, to bi izgledalo kao da u posudu punu vode želite da sipate još vode. Onaj koji poseduje znanje zna šta je neznanje, ali onaj koji sedi u nezna­nju i podržava ga svojim načinom života, nikada neće moći da spozna znanje. Veliki je broj sledbenika ra­znih metoda, ali pravih učenika je zaista malo. Odnos između učitelja i učenika je neraskidiv, prožet dubo­kim poverenjem. Ukoliko je učenik uistinu iskren, učitelj će kroz ljubav, razumevanje i neosuđivanje proći kroz sve slabosti sa kojima će se uče­nik sretati na svom putu, dok i sam ne stane na noge i dok i on sam, poučen sopstvenim iskustvom, ne počne da prenosi veštinu sa puno ljubavi i ra­zumevanja.

Kada je osećaj iskren, u svoj svojoj jednostavnosti i sa velikom lakoćom, svaka ćelija vašeg tela uživa i govori vam više nego što bi to moglo i hiljadu reči da opiše.

Veliki problem predstavlja što većina ljudi živi „glavom“, mehanički i bez osećaja, stvarajući pogrešna uvere­nja i navike, a hraneći tako svoje slabosti koje, zapravo, podupiru neznanje. Ego, razdvojenost, tašti­na, kao i mnoge druge stvari koje nam ne služe dobru, proizvodi su linearnog uma.

Linearnost uma

Kada su funkcije mozga linearne, čovek nema pristup sveukupnoj in­teligenciji, a procesi u telu su uspo­reni, što može da bude uzrok mnogih problema, blokada i zastoja krvi i Qi-ja. Poremećaj i razdvojenost funk­cija leve i desne moždane hemisfe­re predstavlja dualnu razdvojenost emocija i duhovnosti. Desna hemis­fera mozga je uglavnom povezana sa našim čulnim iskustvima. Ona oseća emocije i upravlja levom polovinom tela. Informacije koje dolaze do nje obrađuje kao celinu. Ona ima buj­nu maštu, pa je veoma aktivna kod dece. Ima smisao za kreativno stva­ranje i razne vrste umetnosti i vešti­na. Desna hemisfera mozga sadrži u sebi sadašnji trenutak. Leva hemis­fera mozga je racionalna i intelek­tualna. Ona upravlja desnom polo­vinom tela. Informacije koje dolaze do nje obrađuje analitički i u se­kvencama – razdvaja i sortira. Kada učimo, primamo informacije levom polovinom mozga, a obrađujemo ih desnom. Ona dokazuje i ospora­va, kritikuje, organizuje, dokazuje se (ego). Njoj pripada vreme proš­losti ili budućnosti. Leva hemisfe­ra mozga sadrži duhovnost, ali i fizičko preživljavanje. Integracija obe hemisfere mozga, kao i pre­nos informacija ‒ impulsa, dešava se preko dela mozga koji se nalazi između obe hemisfere, a naziva se corpus callosum.

Telo ne zna da mi ne razlikujemo ono što je dobro za nas od onoga što to nije ‒ ono nas samo sledi. Sve može da se popravi, ali to je stvar isključivo ličnog izbora i rada.

Mogućnosti ovog dela mozga su gotovo nezamislive, pošto u samo jednoj sekundi može preneti milione informacija iz jed­ne polovine mozga u drugu. Cor­pus Callosum jeste splet nervnih vlakana koja, ako su puna energije, omogućavaju brzo i lako učenje, a analitičke i intuitivne sposobnosti obe hemisfere su na raspolaganju istovremeno.

Jedinstvo srca

© Dario Marić - dariomaric.tumblr.com
© Dario Marić – dariomaric.tumblr.com

Živeti „glavom“, umesto da razvijamo i širimo jedinstvo u srcu, linearni um stvara obrasce i uverenja nastala u dualnosti, te se tako u gotovo čita­vom svetu osećaj jednote, kao što je čista ljubav, pretvorio u mržnju i raz­dvojenost. Ljudi misle da vole, ljudi misle da znaju, a čim se tu pojavila i samo jedna misao, već se pojavila i druga, treća… Jednostavnije reče­no ‒ blokirani emocionalni konflikt ponaša se kao pokvarena ploča koja se stalno okreće u mestu i ponavlja istu stvar, što u stvari znači da veliki broj ljudi poznaje osećaje samo kao formu reči. Nasuprot tome, kada je osećaj iskren, u svoj svojoj jednostav­nosti i sa velikom lakoćom, svaka će­lija vašeg tela uživa i govori vam više nego što bi to moglo i hiljadu reči da opiše. Ako čovek gaji i podržava slabosti i kompromise, ne može ni očekivati da će mu se vratiti drugo ili da će se nešto samo popraviti. Zami­slite šta hormon stresa, koji je kreiran da traje pola sata, čini telu kada ga konstantno aktiviramo tokom dana i podržavamo pogrešnim uverenjima. Telo ne zna da mi ne razlikujemo ono što je dobro za nas od onoga što to nije ‒ ono nas samo sledi. Sve može da se popravi, ali to je stvar isključivo ličnog izbora i rada. Rad na sebi nije sebičan, ako čovek uistinu gaji ljubav, iskrenost i poštovanje kroz učenje veštine. Isto će se preslikati i u sva­kodnevni život. Ne može se biti dru­gačiji u odnosima sa porodicom ili na svom radnom mestu.

Savet: Trebalo bi uspostaviti realni sistem vrednovanja svojih sposobnosti i trenutnih mogućnosti, pošto jedno predstavlja naša želja, a drugo su mogućnosti našeg uma i tela da to i pokažu. Ako čovek nije svestan svog problema i ne imenuje ga, kako bi onda mogao ispravno da ga reši i oslobodi ga se?

Poštujući sebe poštovaćete i svoju duhovnu porodi­cu, a onda ćeš biti od koristi u dobru i svojoj porodici i svojoj zemlji i celoj planeti… Jedino što uistinu posedu­jemo ovde jeste telo kao dar. 

THE BAREFOOT DOCTOR – THE WEAPONLESS WARRIOR

Magazine Sensa – October 2015

Life is movement which determines our health, emotions, psyche, optimism, wisdom and intelligence, the power of decision-making, joy and happiness. Life is the harmony and connection of Man, Earth and Sky, inhalation and awareness of the present moment. Mario Topolšek tells us how we can achieve this.

Mario Topolšek demonstrira Ba Gua
Photo: Dalibor Danilović.

“I received my first piece of advice about how to practice in 1975 in Okinawa, Japan. I came to Okinawa with a pure heart and with a sincere desire to learn the art of the “Crane, Dragon and Tiger”. I practiced with determination and discipline and my master Kanei Uechi said to me one day, ‘Mario San, you just practice diligently, with will, discipline and respect, and one day your body will tell you whether you have truly learnt.’ These words of my master gave my body a stimulus of information, and referred to something which is necessary for every sincere practitioner of any art. If I had come to Okinawa with a closed heart and mind, I wouldn’t have been able to receive the transfer of knowledge which occurred at that moment. I probably would have stopped practicing long ago, remaining on the periphery of knowledge and life itself. We need to understand that we either are or are not, that there are no compromises, weaknesses and manipulations,” says Mario Topolšek, teacher and founder of the school of Uechi Ryu Karate, Tai Chi Chuan and Yiquan, a man who brought these noble arts and established them in our region, thanks to his intuition and dedicated work.

A life of determination, perseverance, hard work and experience is inscribed on his face, in his gaze which embraces, analyzes, understands and accepts. After 50 years of practice, training, courage to walk the authentic path, the path of trust, Mario Topolšek knows that the Way of the Heart, no matter how difficult and challenging, is the only true path worth following and living, that each person’s path is unique and that one can only set forth on this path when one is ready. Only then will all the lessons that come further the growth of consciousness of not only individualas but of mankind as a whole.

Long ago in China there were people who were called “barefoot doctors”. They visited remote mountain villages and helped people with their knowledge of therapeutic chi gong exercises (chi gong – the art of vital life energy), medicinal herbs, massage of energy points and acupuncture. At the time it was thought that the best “barefoot doctor” was the one who had no patients. This meant that he gave people wise advice on how to maintain their good health.

The dedicated work of master Mario Topolšek has been acknowledged through the many international awards he has received for the spreading and teaching of original arts, both in our country and abroad. He is the author of many books and the initiator of numerous projects and seminars that take place in Europe. Presently he lives in the Czech Republic and is the director of the European Uechi Karate Federation (EUKF) and the International Taichigong Academy (ITA).

Mario Topolšek vežba sa čigong vretenom
Photo: Dalibor Danilović.

“We should keep in mind that life is free, that it flows, that it is eternally new and that it renews itself. The attainment of joy, happiness and well-being, health and longevity depends on our thoughts, desires and ambitions, our virtues and feelings, the quality and purity of the essential substances – the energy coming from food, water and air,” wrote Master Topolšek on the occasion of the publication of the first book in a three-part series, The Spontaneous Circle – the Path of Health and the Art. This year, to celebrate 50 years of work, he published the third book The Development of Internal Knowledge, which tells us how to improve and expand our creative possibilities, the abilities of our mind and body, how to live a life filled with beauty, joy, happiness, how to attain longevity and to achieve unity of mind, energy and body. If you desire to realize your Self and discover this beautiful treasure-trove of knowledge, this interview comes as a gift and guidance on how to root yourself in peace and grow in the heart.
For years you have studied ancient knowledge and martial arts, which you have integrated and directed towards the improvement of health and quality of life. Thanks to your intuition and dedicated work, you have established the wisdom of these noble arts in our region, at a time when they were little known and accepted. How many people truly received that knowledge, with body, mind and soul, how many are dedicated to it nowadays? Are people nowadays more superficial, wanting quick results, or are they more dedicated, feeling the pressure of a new age of rapid change?

Fifty years ago, when I started to practice and learn the art, it was another time and people were different, but there were always those who wanted success quickly, without no wish to truly learn. The martial art of karate was very popular amongst the young and millions of people throughout the world practiced it. In the West, karate was presented as a sports discipline, which led me to follow my intuition and travel to the East to learn the art. Today it is difficult for people to dedicate time to themselves as life is rapid and stressful. Amongst all generations, most individuals lack awareness – they live their lives on automatic pilot. This means they lack the possibility to enact any positive change in their life, they lack the ability to regenerate and detoxify their mind, their emotions and physical body. In short, they have chosen to be the “victims” of their wrong habits and way of life. The consequence of this is much suffering and disease!

Man has created and lives in a negative field of habits and patterns of fear, insecurity and constant stress. These negative vibrations undermine the correct functioning of the brain and emotions in a very profound way, and most people are not aware of this. One should understand that everything resides in the consciousness of man, who is either limited or unlimited, wise or ignorant, blocked or free. Everything is as man thinks, desires or feels it is. However, not everything is this bleak. I think that mankind is slowly awakening. There is growing interest in self-knowledge and the activation of one own’s natural potentials.
In your new book The Development of Internal Knowledge you talk about the alchemy of self-realization and the perfection of the physical body, which is the treasure house of knowledge. In what ways can we realize our Self, our natural potentials and abilities?

We can only know our Self, our potentials and abilities through the medium of our body, which is a perfect mechanism, created for movement and the maintaining of life itself. Our body is a living treasury of knowledge which we must realize, feel and understand. It contains all the information of our creative life – from the depths of ignorance to infinite knowledge. In my opinion, this is the purpose of human existence. The human body in movement is a simple test – a personality test, it shows the vibration of each person, of their mental and emotional abilities, of their energy and physical capabilities, which they display at any given moment. The moving human body does not lie.

One should understand that everything resides in the consciousness of man, who is either limited or unlimited, wise or ignorant, blocked or free. Everything is as man thinks, desires or feels it is. However, not everything is this bleak. I think that mankind is slowly awakening. There is growing interest in self-knowledge and the activation of one own’s natural potentials.

It tells the truth about the person’s current state on all levels. It shows who we really are at this moment in our lives. Due to wrong understanding, many people neglect or reject their bodies, which have been serving them faithfully all their lives. It is necessary to understand that a successful and natural use of the body as a whole in any given method or discipline and in everyday life, depends on a person’s awareness of feeling. This brings about an awareness of our fine sensory system, proprioception, which is constantly adjusting every inch of our body according to our needs. One should also keep in mind that the body is important as all knowledge and teachings pass through it, on the physical, energy and spiritual level of realization. This ability of ours is present at every moment in our life – the realization of our natural potential and abilities was never prohibited, the only thing that is required is that we desire it sincerely. The greatest knowledge in this world is the realization of the Self. Without this realization, what good is all the knowledge and information in the world?!
Your new book The Spontaneous Circle – the Path of Health and the Art, as well as the previous ones including The Tao of the Perfected Man are full of useful, practical and applicable advice and examples of exercises for those who are not practitioners of tai chi chuan and martial arts but who wish to improve themselves and expand their knowledge. Could you tell us what message you wanted to communicate with the new book? What is it that you would like to awaken in the reader? What would you like the readers of your new book to understand, acquire, apply and cultivate?

My new book came out on occasion of 50 years of my work, practice, research and transmission of the therapeutic and martial aspect of the Art. This book contains much useful information, virtually or completely unknown, regarding how to live a fulfilling life, prevention and how to positively solve problems through the understanding and removal of their causes. I have been to Japan and China many times and there I learnt and perfected what I know, so this book contains the original teachings on the essence of the art of living in harmony with the energies of the Earth and Sky. It also contains a condensation of the basic principle of the unity of mind-consciousness and emotion-feeling with the physical body in the present moment. All of these things are the essence of man’s transformation on an infinite scale, from the depths of ignorance to infinite knowledge and Self-realization, for Self-realization is the only thing that Is. Everything else is a fleeting illusion of dual opposition. Long ago in China there were people who were called “barefoot doctors”. They visited remote mountain villages and helped people with their knowledge of therapeutic chi gong exercises (chi gong – the art of vital life energy), medicinal herbs, massage of energy points and acupuncture. At the time it was thought that the best “barefoot doctor” was the one who had no patients. This meant that he gave people wise advice on how to maintain their good health. Grateful people, those who did not have any ailments, would leave these “barefoot doctors” food and money on their windowsills, each according to their means. My new book is similar to what the “barefoot doctors” transmitted. It provides advice on how to accept oneself as you truly are – without false ego-projections – how to change wrong convictions about oneself and the world around you. It talks about responsibility, respect and love towards oneself.

Mario Topolšek-pozicija zmaja koji sleće
Photo: Dalibor Danilović

If we are present in unity and silence of body and mind, then we are in Oneness, then we can follow the natural path of the alchemy of life and the art. How can we achieve this?

Earth, where we live, is governed by the linear duality of things, for example, light and dark, night and day, summer and winter, female and male, love and hate, north and south. This dual opposition is, it would seem, the main test in the school of life on Earth, a lesson we must learn, understand and solve. This is, it appears, the basic problem that for centuries has created confusion and misunderstanding in the minds of men who practice the existing methods of physical, energy and spiritual improvement. We should understand that in the limitations of duality nothing is good and right – everything is disconnected. The mind is full of chaotic thoughts, the heart is restless and full of muddled feelings and emotions, the physical body is disjointed and blocked, filled with tension and stress, brain functions are fragmented – the linear mind is not even conscious of having a body. I could go on. In this low vibration of opposition it is possible to mechanically strengthen and stretch one’s body (muscles). The question is: how is it possible to realize one’s self and one’s infinite potential in this dense and low vibration of dual opposition, which represents ignorance and its limited forms and methods? This is impossible in dual vibration. However, if I have access to a true method, it should show me the way to realize and understand how to raise my mind and body to a higher level, the level of the Present Moment, of the silent mind and still heart. When we are present and when we realize the Present Moment, then we contain everything in Oneness and dual opposition (ignorance) simply disappears. When we feel our body with full awareness, this creates deep relaxation and brain waves oscillate at 7-8 Hz, which is the vibration of peace, relaxation and rest. This is the prerequisite for the perfect laboratory of our body to start to regenerate and detoxify, to substitute dense, depleted and sick energy inside us with the fresh and infinite energy of space – energy waiting for us to open our minds, feelings and body, allowing it to enter. This is the missing link in realization and understanding. It’s simple, isn’t it?
In what way can knowledge and skill acquired through the practice of Yiquan be applied in everyday life and situations?

In dual opposition, the linear mind separates everything and, thus, therapeutic arts are one, martial arts are another, energy arts are yet something else; the use of consciousness, the use of emotions and feelings, all of these are separated. This is how many methods practiced today are conceived. How can man who is deeply fragmented realize, understand and learn something? All of these things should be one. If we would look inside our body, we would see that it is both a Great Warrior and Therapist, from the day we were born to our last breath. It is constantly fighting viruses, bacteria, germs and parasites of all kinds, cancerous cells and a myriad of hazardous things that attack and undermine the health of our body, which loves and protects us. And how does man respond to the love of his body? With his wrong habits and convictions, he creates further destruction in his body and obstruct its love and protection! Is this normal?! If you understand the martial and therapeutic aspect of their body which is in Oneness, you have set forth on the path of the warrior, the path of realization of the Self. Few will be able to defeat you then. From the very first day, Yiquan teaches the practitioner about the integration of mind and body, of vital energy and spirit, how to maintain Oneness and how to apply it in everyday life.
What can be our motivation and our guiding light at challenging times?

When faced with challenging moments and problems of any kind, simply be present in the silence of your Being. The vibration of the present moment is peace and silence, this is the place where perfect order and harmony exist. This is the place to which the dense vibration of chaos and problems of the dual world does not have access. This is the place where you are protected. When you are present and when you feel, you are automatically rooted, centered (mentally and physically). This means that the vibration of the problem is also rooted. If this happens, the negative vibration becomes positive. Long ago, Nikola Tesla said that the oscillation of the stronger field suppresses the weaker field and when this happens, the weaker field (problems and challenges) begin to oscillate with the positive vibration of the more powerful field. Do not forget, you are a warrior!