„Život je pokret“ predstavlja sadašnji naziv udruženja nastalog pre nešto više od četrdeset godina. Osnovali smo „Život je pokret“ radi izučavanja uticaja pokreta na poboljšanje kvaliteta života. Na stranici Blog pronaćićete mnoštvo korisnih a ujedno i zanimljivih tekstova namenjenih svima, kako onima koji žele da prošire svoje znanje tako i onim neupućenima koji bi želeli da nauče nešto novo. Ciljevi našeg udruženja su:

  • Izučavanje uticaja pokreta na kognitivne i motoričke sposobnosti svih starosnih grupa populacije bez obzira na pol.
  • Praktično izučavanje uticaja pokreta na smanjenje stresa i poboljšanu radnu sposobnost.
  • Praktično izučavanje pokreta na povećanje vitalnosti kod seniora.
  • Širenje stečenih znanja za dobrobit zajednice u vidu predavanja, seminara i radionica.
  • Pokretanje sekcija na teritoriji Republike Srbije i šire okoline u cilju poboljšanja kvaliteta života što većeg broja pojedinaca u okviru zajednice.

Naše udruženje predstavlja jednu od najstarijih škola tai či čuana i čigonga na Balkanu, koju je osnovao naš učitelj Mario Topolšek pre više od četrdeset godina. Na našim časovima se praktično izučavaju veštine i čuan (Yi Quan), tai či čuan  (Tai Chi Chuan) veština Spontanog kruga kao i čigong (Chigong).

 

Yi Quan slova

 

 

%d bloggers like this: